• دانشگاه زاهدان
  • اسلایدر موزه جنوب شرق زاهدان
  • استادیوم ورزشی زاهدان
  • اسلایدر منزل ابویی
  • اسلایدر معماری صخره ای تمین

اخبار فرمانداری شهرستان زاهدان

برگزاری جلسه ستاد باز آفرینی پایدار شهری زاهدان
۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۶
[ تعداد بازدید : ۱۰ ]
برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان زاهدان
۱۷ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰
[ تعداد بازدید : ۳۵ ]
بررسی آخرین وضعیت پروژه های گاز شهری در زاهدان
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۷
[ تعداد بازدید : ۳۴ ]
۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۹
[ تعداد بازدید : ۴۰ ]

فرماندار شهرستان زاهدان

 

مرکزی جناب آقای ابوذر مهدی نخعی