اخبار فرمانداری شهرستان زاهدان

برگزاری جلسه رفع موانع پروژه گاز رسانی به شهر زاهدان
۲۴ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۵
[ تعداد بازدید : ۱ ]
آموزش از طریق فضای مجازی عدالت آموزشی را گسترش داده است
۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳
[ تعداد بازدید : ۱ ]