اخبار فرمانداری شهرستان زاهدان

نظارت بیشتر بر ایجاد رمپ ها و گذرگاه های معلولین در شهر
۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۹:۴۷
[ تعداد بازدید : ۶ ]
ثبت به موقع ازدواج ها در شهرستان زاهدان
۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۸:۰۹
[ تعداد بازدید : ۶ ]

فرماندار شهرستان زاهدان

 

مرکزی جناب آقای ابوذر مهدی نخعی