شرح وظایف معاون امور عمرانی

۱. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه  امور عمرانی در سطح شهرستان

2. نظارت عالیه بر روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سطح شهرستان در راستای اصول نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)

3.تشکیل شوراها، کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان وپیگیری اجرای مصوبات آنها نظیر :
4. شوراها و کارگروه های اصلی

- ستاد مدیریت بحران شهرستان : جهت اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی های لازم به منظور پیشگیری، پیش آگاهی، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی از قبیل زلزله، سیل و ... ( در چارچوب اجرای طرح جامع امداد و نجات کشور مصوبه شماره .۲۲۸۲ت‌۲۴۴۱۲هـ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ هیئت محترم وزیران )
- کمیته برنامه ریزی شهرستان ( بر اساس بند ب ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور ) : جهت پیگیری و اجرای موضوعاتی نظیر شناسایی مشکلات ، نارسائیها، کمبود ها، نیازمندیها و قابلیتهای شهرستان و اولویت بندی آنها و تصویب اعتبار مورد نیاز در قالب پروژه های عمرانی، پیگیری تأمین اعتبار پروژه های با ماهیت فراشهرستانی از اعتبارات استان و نیز پیگیری تأمین اعتبار پروژه های بزرگ از منابع ملی و کسب ردیف اعتباری در قانون بودجه سالیانه، استخراج و پیگیری موارد مرتبط با حوزه کاری شهرستان از قانون بودجه سالیانه ، پیگیری و نظارت بر تخصیص و جذب و هزینه کرد اعتبار پروژه های عمرانی، پیگیری تخصیص و نظارت بر جذب و هزینه کرد اعتبار، پیگیری مبادله موافقت نامه ها، اخذ گزارش های دوره ای از پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها از دستگاههای اجرایی
- کارگروه انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، بخش، شهر و روستاها با قوانین و مقررات و حدود وظایف و اختیارات آنها به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و همچنین در راستای اجرای بخشنامه شماره ۴۳۹۸ مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ وزیر محترم کشور
- شورای هماهنگی ترافیک شهرستان (( بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۲ ( مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ))
- کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ( مطابق با تبصره ذیل ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند موضوع تصویب نامه شماره .۲۸۵۶۶ت‌۳۰۸۷۲هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیئت محترم وزیران )

ب : کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی فرعی : کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی، کمیته توسعه روستایی و امور دهیاری ها، ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، کمیته نظارت بر پروژه های عمرانی ( زیرمجموعه کمیته نظارت شورای فنی استان )،کمیته مدیریت منابع آب، کمیته مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان و سالمندان، کمیته نظارت بر برداشت و تولید مصالح شن و ماسه ، کمیته صیانت از حریم قانونی ، راه و راه آهن ، رودخانه ها ، انهار و کلیه تاسیسات زیربنایی و ..

5. بازدید و سرکشی های دوره ای از بخش ها، شهرها و روستاهای سطح شهرستان

6.نظارت بر امور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری های سطح شهرستان

7.نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.

8. نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.

9. پیگیری جهت اجرای سیاستها و برنامه های تدوین شده توسط حوزه های معاونت  امور عمرانی استانداری.

10. نظارت و هماهنگی لازم بر عمکرد بخشداران در حوزه عمرانی

11. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۲۳:۱۶